Jag lär mig Powershell.

Jag funderade på hur jag ska lära mig powershell och kom på att jag ska sätta upp en labbmiljö, där jag ska enbart köra powershell-kommandon. I detta inlägget kommer jag att dokumentera vad jag gör hela tiden.

Windows server 2012 R2

Jag hann dock installera upp ad:t via Gui innan jag kom på att jag skulle köra allt i Powershell.. Här kommer all mina kommandon att skrivas.

Mål 1
Skapa upp en struktur som jag gillar i AD och samt insallera upp IIS på servern.

 1. #Lägga till en container som heter Labbet
  New-ADObject -Name Labbet -type container -path ”DC=qwerty,DC=com” -Server ”127.0.0.1”
 2. #Lägga till en container som heter Computers i CN Labbet
  New-ADObject -Name Computers -type container -path ”CN=Labbet,DC=qwerty,DC=com” -Server ”127.0.0.1”
 3. #Lägga till en container som heter laptops i CN computers
  New-ADObject -Name laptops -type container -path ”CN=Computers,CN=Labbet,DC=qwerty,DC=com” -Server ”127.0.0.1”
 4. #lägg till computer object i laptops
  #New-ADComputer -Name ”Lap001” -SamAccountName ”Lap001” -path ”CN=Computers,CN=Labbet,DC=qwerty,DC=com” -Server ”127.0.0.1” -Enabled $true
  #Skapa 1-100
 5. 1..100 | %{ New-ADComputer -Name Lap$_ -Path ”CN=laptops,CN=Computers,CN=Labbet,DC=qwerty,DC=com” -Enabled $true }
 6. #Lägga till en container som heter workstation i CN computers
  New-ADObject -Name workstation -type container -path ”CN=Computers,CN=Labbet,DC=qwerty,DC=com” -Server ”127.0.0.1”
 7. #lägg till computer objekt i laptops
  #New-ADComputer -Name ”Work001” -SamAccountName ”Work001” -path ”CN=workstation,CN=Computers,CN=Labbet,DC=qwerty,DC=com” -Server ”127.0.0.1” -Enabled $true
  #Skapa 1-00
  1..100 | %{ New-ADComputer -Name Work$_ -Path ”CN=workstation,CN=Computers,CN=Labbet,DC=qwerty,DC=com” -Enabled $true }
 8. #Installing IIS With PowerShell
  Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools

Daniel Bodin Författare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *